Our contacts

LIU YONGPING

LIU YONGPING

Dean

 

 

Tel: +86-931-2750526

E -mail: cameliu@163.com

Ren Peng

Ren Peng

Party Secretary

 

 

Tel: +86-931-2755836

E -mail: renpeng@lut.cn

Liu Hongjun

Liu Hongjun

Deputy Dean

 

 

Tel: +86-931-2881623

E-mail: liuhongjun@lut.cn

Duan Ying

Duan Ying

Teaching Affairs, General Affairs

 

Tel: +86-931-2750716

E-mail: tracy@lut.cn

Cui Lihong

Cui Lihong

Admission Affairs, Scholarship Affairs

 

Tel: +86-931-2757776

E-mail: study@lut.cn

Zhang Lei

Zhang Lei

Residence Permit, Medical Insurance, Emergency Management, Sports Activities, Alumni 

 

Tel: +86-931-2865065

E-mail: zlabcd@163.com

Wang Yabing

Wang Yabing

Cultural Exchange Activities, Safety Education, Mental Health Education, Student Association Management

 

Tel: +86-931-2865065

E-mail: pluto_073@126.com

Cao Chao

Cao Chao

Accommodation Management, Personal Profile Management

 

Tel: +86-931-2865065

E-mail: ccmao.ok@163.com

GUO YUFENG

GUO YUFENG

Admission Affairs, Scholarship Affairs

 

Tel: +86-931-2757776

E-mail: study@lut.cn

Ma Yuzhen

Ma Yuzhen

Chinese Language Teacher

 

 

Tel: +86-931-2750716

E-mail: 750814663@qq.com

Li Xiao

Li Xiao

Chinese Language Teacher

 

 

Tel: +86-931-2750716

E-mail: 1022813522@qq.com

Shi Lintong

Shi Lintong

Chinese Language Teacher

 

 

Tel: +86-931-2750716

E-mail: 2008slt@163.com

Zeng Junyi

Zeng Junyi

Chinese Language Teacher

 

 

Tel: +86-931-2750716

E-mail: wo94zjy@sina.com

Lu Xiru

Lu Xiru

Chinese Language Teacher

 

 

Tel: +86-931-2750716

E-mail: 649793094@qq.com